Alina Murgu

CountryRomania
BIOUniversity of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa ”Iasi, Romania "Sf Maria" Clinical Emergency Hospital for Children ,Iasi Doctor of Medical Sciences Primary Pediatrician Primary Pediatric Pulmonologist Head of Pediatric Pneumology Department Iasi Coordinator of the Pediatrics Section of Iasi - of the Romanian Association of Algesiology (AAR) Competences: certified pediatric allergology and immunology; general ultrasound; bone densitometry; health services management; concerns in pediatric rheumatology
  • ABSTRACTS

Noi provocări în infecția din mucoviscidoza copilului

Alina MURGU1, Carmen PANZARU2, Bogdan STANA1

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

1 Departamentul Pneumologie Pediatrică – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria”

2 Departamentul de Microbiologie – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria”

Iași, ROMANIA

Mucoviscidoza  (fibroza chistică – FC) este o boală genetică în continuare subdiagnosticată în România,  cu afectare multisistemică și evoluție invalidantă, uneori cu afectarea prognosticului vital mai ales prin complicația infecțioasă. Deși cel mai frecvent afectează “la vedere“ plămânul, într-un procent mic de cazuri poate evolua inițial silențios la nivelul sinusurilor faciale sub formă de rinosinuzită cronică, polipoză nazală, mucocele, ajungând la 3% din aceștia la intervenție chirurgicală. Acest aspect este prevalent la homozigoții  ΔF508. Pattern-ul etiologic infecțios, ca și incidența acestora diferă în localizarea rinosinusală comparativ cu cea pulmonară. Mai mult, există chiar diferențe între agenții patogeni din sinusuri diferite la același bolnav cu FC. Studiul  microbiologic al sputei  bolnavilor cu FC aflați în evidența Departamentului de Pneumologie Pediatrică efectuat comparativ pe două perioade distincte (2010-2014 și 2015-2019) obiectivează incidența diferită etiologică bacteriană, astfel că unii agenți precum Streptococcus pneumoniae, înregistrează un trend descendent, posibil și ca urmare a impactului pozitiv al vaccinării antipneumococice prin program la nivel național. Pe de altă parte intră în discuție și pattern-ul infecțiilor de spital la acești pacienți cu durată lungă de spitalizare în acutizare. În concluzie, dinamica etiologică bacteriană la pacientul cu FC este alertă și în directă relație cu multipli factori de risc precum statusul nutrițional, deficitul imun, acoperirea vaccinală, hospitalismul. Opțiunile terapeutice vor ține cont de acest aspect, necesitând adaptare permanentă la antibioticorezistența dezvoltată.

Cuvinte  cheie: mucoviscidoză, infecție, copil

New Infectious Challenges in Cystic Fibrosis in Children

Alina MURGU1, Carmen PANZARU2, Bogdan STANA1

„Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy

1 Pediatric Pneumology Department – St. Mary’s Emergency Clinical Hospital for Children

2 Microbiology Department – St. Mary’s Emergency Clinical Hospital for Children

Iași, ROMANIA

Cystic fibrosis (CF) is a genetic disease still underdiagnosed in Romania with multisystemic damage and disabling evolution, sometimes affecting the vital prognosis, especially through the infectious complications. Although it ”obviously” affects the lungs, in a small percentage of cases it can initially involve silently the facial sinuses in the form of chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, mucocele, 3% of them requiring surgery. This aspect is prevalent in ΔF508 homozygotes. The infectious etiological pattern as well as their incidence differ in the rhinosinusal location compared to the pulmonary one. Moreover, there are even differences between pathogens from different sinuses in the same CF patient. The microbiological study of the sputum of CF patients in the records of the Department of Pediatric Pneumology performed comparatively over 2 distinct periods (2010-2014 and 2015-2019) objectifies the different bacterial etiological incidence. Thus, some agents such as Streptococcus pneumoniae register a possible downward trend, as a result of the positive impact of pneumococcal vaccination through the national program. On the other hand, the pattern of hospital infections in these patients with long-term acute hospitalizations is also to be discussed. In conclusion, the etiological dynamics of the bacteria in the CF patient is rapid and in direct relation with multiple risk factors such as nutritional status, immune deficiency, vaccine coverage, hospitalism. Therapeutic options will take into account this aspect, requiring permanent adaptation to the developed antibiotic resistance.

Keywords: cystic fibrosis, infection, child

All session
by Alina Murgu

O platformă de live stream dedicată exclusiv evenimentelor medicale.